• Nguyễn Thị Phương Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0965666866
  • Email:
   Phuongdung@gmail.com