• Đỗ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ban chấp hành công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nongquynhanh@gmail.com
 • Vũ Hồng Quảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979044515
  • Email:
   quangvuvl@gmail.com
 • Hà Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0399884454
  • Email:
   hathuhuong@gmail.com
 • Mai Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0385516118
  • Email:
   maithithuhuyen@gmail.com
 • Trần Thị Yến Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977405674
  • Email:
   yenhoa3110@gmail.com
 • Đào Phương Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0968193628
  • Email:
   phuongmai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn 7. GDCD 79