Họ và tên: Trần Quyết Thắng

Ngày tháng năm sinh: 14/7/1970

Chức vụ: Hiệu trưởng