Hưởng ứng tuần lễ áo dài của trường THCS Quang Sơn